AmazingThailand

ชวนคนไทยเที่ยวทิพย์ ไปกับแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวทิพย์และไปพักผ่อนหย่อนใจ กลางธรรมชาติ ที่วัดขุนสมุทร