𝑷𝑰𝑵𝑮 𝑭𝑨𝑰 𝑭𝑬𝑺𝑻𝑰𝑽𝑨𝑳 𝟕

Event : เทศกาลส่งท้ายปี 𝑷𝑰𝑵𝑮 𝑭𝑨𝑰 𝑭𝑬𝑺𝑻𝑰𝑽𝑨𝑳 𝟕 วันนิมมาน จ.เชียงใหม่ (16-25 ธ.ค 65)

กูพาไปพาผิงไฟไม่อโลน กับ เทศกาลส่งท้ายปีครั้งยิ่งใหญ่! 𝑷𝑰𝑵𝑮 𝑭𝑨𝑰 𝑭𝑬𝑺𝑻𝑰𝑽𝑨𝑳 𝟕 : 𝑯𝒐𝒎𝒆 (𝒏𝒐𝒕) 𝑨𝒍𝒐𝒏𝒆 เทศกาลส่งท้ายปี