โปรโมชั่นภายในประเทศ

Promotion : “กานต์แอร์” เปิดบินใหม่ 4 เส้นทาง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น 990 บาท (เริ่ม มิ.ย.58)

Promotion : “กานต์แอร์” เปิดบินใหม่ 4 เส้นทาง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้น 990 บาท (เริ่ม มิ.ย.58) สายการบินกา