เมืองทอง

Event : มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2 จัดที่เมืองทองธานี (วันที่ 25 – 28 มิ.ย.58)

งานแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องกับอาหารและสุขภาพตามวิถีไท ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8 ในวันที่ 25