เที่ยว

เติมน้ำมันอะไรคุ้มกว่ากัน ระหว่าง แก๊สโซฮอล์ 95, E20 หรือ E85

เรื่องการเดินทางด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์คงคู่กับนักเที่ยวแบบเราๆ ซึ่งวันนี้ทีมงาน Gupapai เห็นบทความนี้เป็นปร