เที่ยวไทย

Event : งานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 (31 ส.ค.- 4 ก.ย.58)

ทีมงาน Gupapi มีงานประเพณีมาฝากกันอีกแล้ว โดยงานนี้เป็นงานประเพณีทิ้งกระจาด จัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี  31 สิงหาค