เทคนิคเติมน้ำมัน

เติมน้ำมัน ตอนเช้า หรือ ตอนบ่าย ประหยัดกว่ากัน?

ความเชื่อที่ว่าการเติมน้ำมันตอนเช้า จะทำให้ได้ปริมาณน้ำมันมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เป็นจริงหรือไม่? หลายคนมีความเช