เงาะโรงเรียน

Event : เที่ยวงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) จ.สุราษฎร์ธานี (21 ก.ค – 1 ส.ค 66)

กูพาไปขอบอก… เทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชวนเท