เขื่อนเจ้าพระยา

เชิญเที่ยวงานปั่นชมจันทร์ FULL MOON BIKE และ ลอยกระทงชมแสงสี 2558

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 12 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท