หอมนสิการ

โนอิ้ง บุดด้า เปิด “หอมนสิการ”เน้นคนชอบเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ แห่งแรกในไทยและหนึ่งเดียวของโลก

“หอมนสิการ” เชิญชวนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 18 พระองค์ เต็มตากับพระพุทธรูปพระบรมโลกนาถเนื้อสัมฤทธิ