หลวงพ่อองค์ดำ

Event : งานสักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน จ.สกลนคร (5 – 14 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงาน ประจำปี สักการะหลวงพ่อองค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน ประจำปี ๒๕๖๖ งานนี้