สำนักงานหนังสือเดินทางคลองเตย

สำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่ MRT คลองเตย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา

เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเ