วัดคลอง ๒๔

Event : งานปิดทองหลวงพ่อพุทธชัยยันต์ ทอดผ้าป่าสามัคคี สักการะท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดคลอง ๒๔ จ.นครนายก (17-21 มี.ค 66)

เที่ยวงาน ประจำปี ปิดทองหลวงพ่อพุทธชัยยันต์ ทอดผ้าป่าสามัคคี สักการะท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดคลอง ๒๔ ตำบลศีรษะกระบือ