ร้านทิพย์สมัยผัดไทย

โรตีมะตะบะ ถนนพระอาทิตย์

ร้าน โรตีมะตะบะที่ขึ้นชื่อของย่านพระอาทิตย์ ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่เปิดมาเป็นเวลานาน มีลูกค้าต่อคิวแน่นทุกวันทั