ตั๋วเกาหลี

Promotion : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงโซล เพียง 10,500 บาท (วันนี้ – 31 ก.ค.58)

สายการบิน Jeju Air (เจจูแอร์) มีโปรโมชั่นแจ่มๆ พาไปเกาหลี โดยเพื่อนๆ สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-