ตั๋วสายการบิน

เวียตเจ็ท จัดโปรตั๋วราคา 0 บาทให้ครอบคลุมเส้นทางบินระหว่างประเทศ

กรุงเทพฯ พฤษภาคม 2559 –สายการบินเวียตเจ็ทฉลองกิจกรรม “3D Summer”ประกาศโปรโมชั่นจองตั๋วโดยสารราคา 0 บาทจำนวนหลา