ตรุษจีนอรุโณทัย

Event : เทศกาลตรุษจีนอรุโณทัย เชียงดาว ประจำปี ๒๕๖๖ จ.เชียงใหม่ (17-23 ม.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยว… งาน เทศกาลตรุษจีนอรุโณทัย เชียงดาว ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนๆ จะได้พบกับสินค้าสัญจร มหกรรมอาห