งานประเพณี

Event : แห่เทียนพรรษา เทศกาลงานประเพณีใหญ่แห่งเมืองอุบลราชธานี (วันที่ 29 – 31 ก.ค.58)

พบกันอีกแล้วกันทีมงาน Gupapai ที่จะขออาสาเป็นไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยครั้งนี้จะเป็นงานแห่เทียน