มกราคม 23, 2023

Event : ชวนเที่ยวงานปิดทอง หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ (หลักห้า) จ.ราชบุรี (24 – 28 ม.ค 66)

กูพาไปชวนไป… งานประจำปี ปิดทอง หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ณ วัดปราสาทสิทธิ์ (หลักห้า) ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเน

Event : ชวนเที่ยวงาน สืบสานประเพณี บุญเดือนสาม เผาข้าวหลาม ทุ่งสตบรรณ จ.ระยอง (24 – 25 ม.ค 66)

กูพาไปชวน… องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระลอก ชวนเที่ยวงาน สืบสานประเพณี บุญเดือนสาม เผาข้าวหลาม ทุ่งสตบรรณ ตำบลหน

Event : เที่ยวงานพญาปาดเทศกาลหอมและกระเทียม ของดีอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (9 – 18 มี.ค 66)

กูพาไปชวน… อำเภอน้ำปาด เทศบาลตำบลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ชวนเที่ยวงาน พญาปาด เทศกาลหอมและกระเทียม ของดีอำเภอน้

Event : งานงิ้ว ประจำปี ๒๕๖๖ ไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ศรีเทพ ณ บริเวณถนนหน้าตลาดเทศบาล จ.เพชรบูรณ์ (26 ก.พ – 4 มี.ค 66)

กูพาไปชวน… เที่ยวงาน งิ้ว ประจำปี ๒๕๖๖ ไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ศรีเทพ ณ บริเวณถนนหน้าตลาดเทศบาลอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเ

Event : เที่ยวงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ณ วัดกู่จาน จ.ยโสธร (4 – 8 ก.พ 66)

กูพาไปชวน… เที่ยวงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ณ วัดกู่จาน การจัดนิทรรศการเกษตร มหกรรมสินค้าราคาถูก ศิลปินนักร้อง กา

Event : เที่ยวงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสองแคว ประจำปี ๒๕๖๖ จ.พิษณุโลก (6 – 20 ส.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… จังหวัดพิษณุโลก ชวนเที่ยวงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสองแคว ประจำปี ๒๕๖๖ ส่งเสริมการตลาดสินค้าทางการเ

Event : นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ ปิดทองพระ ณ วัดแสนตุ้ง จ.ตราด (1 -5 มี.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… งานประจำปี นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ ปิดทองพระ ถวายไตร ถวายสังฆทาน ตักบาตรพระประจำวันเกิด ผ้าป่าสิ

Event : เที่ยวงานกำฟ้าไทยพวน บ้านป่าแดง ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จ.พิจิตร (23 -24 ม.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองพยอม ขอเชิญเที่ยวงานกำฟ้าไทยพวน บ้านป่าแดง

Event : งานวันสตรีสากลและคัดเลือกทหาร อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (25 มี.ค -3 เม.ย 66)

กูพาไปแอบบอก… อำเภอชัยบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชวนเที่ยวงานวันสตรีสากล

Event : เที่ยวงานของดี อำเภอกุดจับ วิถีคน วิถีควายสัญจร จ.อุดรธานี (26 -29 ม.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… เที่ยวงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ของดี อำเภอกุดจับ วิถีคน วิถีควายสัญจร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเ

Event : เทศกาลบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี รวมของดีหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (23 -29 ม.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… หนองสองห้อง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะบริหารงานท้องถิ่น ขอเชิญเที่ยวงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ปร

Event : เทศกาลกินไก่มหกรรมมวยไทยและงานกาชาดอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (15 -21 มี.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… เที่ยวงานประจำปี ๒๕๖๖ เทศกาลกินไก่มหกรรมมวยไทย และ งานกาชาดอำเภอหนองกี่ ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการ

Event : งานประเพณี นบพระเล่นเพลงและงานกาชาด จ.กำแพงเพชร (3 -12 มี.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… กำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หน้าสนาม

Event : เที่ยวงานวัด ปิดทอง หลวงพ่อต่อ ณ วัดภานุรังษี บางพลัด กรุงเทพฯ (17-26 ก.พ 66)

กูพาไปแอบบอก… งานวัดประจำปี ๒๕๖๖ ไหว้พระขอพร ปิดทอง หลวงพ่อต่อ ณ วัดภานุรังษี ริมถนนจรัลสนิทวงศ์ ๗๕ บางพลัด กร

Event : งานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี และงานกาชาดอำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา (3-11 มี.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… เที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี และ งานกาชาดอำเภอหนองบุญมาก ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ

Event : เที่ยวงานสีสันงานวัดย้อนยุค แยกไฟแดงสามัคคี ณ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (16-22 ก.พ 66)

กูพาไปแอบบอก… เที่ยวงานสีสันงานวัดย้อนยุค แยกไฟแดงสามัคคี ณ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี งานนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับสินค้าส

Event : ปิดทองหลวงพ่อดำ ปิดทองหลวงพ่อสูง สะพานใหม่ กรุงเทพฯ (5-14 มี.ค 66)

กูพาไปชวนทำบุญ… ปิดทองหลวงพ่อดำ ปิดทองหลวงพ่อสูงร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัด กราบไหว้สรีระหลวงพ่อสูง ณ วัดหนองผ