ยะลา

Event : เที่ยวงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๖ จ.ยะลา (25 พ.ค – 4 มิ.ย 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณรอบศาลหลักเมือง และ ถนนสุขยางค์ จั