อุตรดิตถ์

Event : เที่ยวงานพญาปาดเทศกาลหอมและกระเทียม ของดีอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (9 – 18 มี.ค 66)

กูพาไปชวน… อำเภอน้ำปาด เทศบาลตำบลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ชวนเที่ยวงาน พญาปาด เทศกาลหอมและกระเทียม ของดีอำเภอน้