ตรัง

Event : ชวนเที่ยวงานเกษตรอันดามันแฟร์ & OTOP ทั่วไทย ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ม.อ. จ.ตรัง (19-28 พ.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง ชวนเที่ยวงานเกษตรอันดามันแฟร์ & OTOP ทั่วไทย ณ ศูนย์ประ