สุพรรณบุรี

Event : เที่ยวงานเทศกาลอาหาร ครั้งที่ ๗ จ.สุพรรณบุรี (22-28 พ.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหาร ครั้งที่ ๗ ณ บริเวณสามแยกหน้าวัดหลวงพ่อโหน่ง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ง

Event : เที่ยวงานประจำปีสมโภชศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (14-23 พ.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… งานประจำปีสมโภชศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองด่านช้าง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จั

Event : เที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย จ.สุพรรณบุรี (14-15 เม.ย 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทราย ณ วัดทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังห

Event : สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ฉลองเจดีย์ร้อยยอด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จ.สุพรรณบุรี (3-11 มิ.ย 66)

กูพาไปชวนที่ยวงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ฉลองเจดีย์ร้อยยอด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดไผ่โร

Event : ปิดทองพระประจำปี วัดวังน้ำโจน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี (8-12 ก.พ 66)

กูพาไปแอบบอก… เที่ยวงานปิดทองพระประจำปี วัดวังน้ำโจน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2566 โด

Event : งาน เทศกาลอาหารดี ดนตรีริมเขื่อน ครั้งที่ 2 จ.สุพรรณบุรี (7-15 ม.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยว… งานเทศกาลอาหารดี ดนตรีริมเขื่อน ครั้งที่ 2 ณ หน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วันท