สุโขทัย

Event : เที่ยวงานประจำปี ของดีคีรีมาศ จ.สุโขทัย (13-19 มี.ค 66)

กูพาไปแอบบอกงานประจำปี ของดีคีรีมาศ ณ บริเวณบนถนนหน้าอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งานนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับสินค้

Event : เที่ยวงานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก จ.สุโขทัย (21-27 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลกประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณบนถนนรอบอำเภอและโรงพัก อำเภอสวรรคโลก

Event : เที่ยวงานวันมะม่วงและเทศกาลอาหาร ตำบลน้ำขุม จ.สุโขทัย​ (8-14 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานวันมะม่วงและเทศกาลอาหาร ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ภายในงานจะ

Event : มหกรรมอาหารลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วง หมากอ้อยหวาน จ.สุโขทัย (14-19 ก.พ 66)

กูพาไปขอย้อนวันวานของดีศรีนคร ประจำปี ๒๕๖๖ ชวนเที่ยวงาน มหกรรมอาหารลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วง หมากอ้อยหวาน ณ