สตูล

Event : เที่ยวงานยกช่อฟ้า วัดอุไดพัฒนาวาส จ.สตูล (13-19 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานยกช่อฟ้า วัดอุไดพัฒนาวาส ณ วัดอุไดพัฒนาวาส (ผัง ๓) ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ง