พระนครศรีอยุธยา

Event : เที่ยวงานของดีผักไห่สาวงามวิไลและงานกาชาดอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (28 มิ.ย – 2 ก.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานของดีผักไห่สาวงามวิไลและงานกาชาดอำเภอผักไห่ ณ บริเวณถนนหน้าตลาดผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระ

Event : เที่ยวงานไหว้พระ ขอพร ชิม ช้อป ใช้ ถนนคนเดิน ณ วัดลาดบัวหลวง จ.อยุธยา (12-18 พ.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานไหว้พระ ขอพร ชิม ช้อป ใช้ ถนนคนเดิน ณ วัดลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระน

Event : เที่ยวงานครบรอบ ๘๖ ปี ของดีเมืองเสนา ปี ๖๖ จ.พระนครศรีอยุธยา (26 พ.ค – 4 มิ.ย 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานครบรอบ ๘๖ ปี ของดีเมืองเสนา ปี ๖๖ ณ บริเวณเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ง

Event : เที่ยวงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสงกรานต์ที่เสนาอยุธยาบ้านเรา จ.อยุธยา (7-16 เม.ย 66)

กูพาไปชวนเที่ยวชมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสงกรานต์ที่เสนาอยุธยาบ้านเรา ในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายส