พัทลุง

Event : เที่ยวงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๖๖ จ.พัทลุง (9-18 มิ.ย 66)

กูพาไปชวนทำบุญงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณ

Event : เที่ยวงานประจำปีของดีบางแก้ว ครั้งที่ ๑๑ จ.พัทลุง (10-16 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานประจำปีของดีบางแก้ว ครั้งที่ ๑๑ ณ สนามหน้าสถานีรถไฟบางแก้ว ตำบลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง งานนี้เ

Event : เที่ยวงานเทศกาลอาหารดี ๔ ภาค ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลตะโหมด จ.พัทลุง (20-29 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานเทศกาลอาหารดี ๔ ภาค ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลตะโหมด ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลตะโหมด จ.พัทล

Event : งานสืบสานศิลป์ถิ่นโนรา อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จ.พัทลุง (1- 10 เม.ย 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนรา อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางและบนถนนทางเสด็จ จั