พังงา

Event : เที่ยวงานประจำปี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดราษฏร์อุปถัมภ์ จ.พังงา (26 ก.พ – 6 มี.ค 66)

กูพาไปชวน… เที่ยวงานประจำปี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดราษฏร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวั

Event : “บวงสรวงเทวรูปพระนารายณ์” งานใหญ่งานดังของตะกั่วป่า จ.พังงา (27 มี.ค – 5 เม.ย 66)

กูพาไปชวนเที่ยว… งานบวงสรวงเทวรูปพระนารายณ์และบริวาร ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาค

Event : เที่ยวงานกาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๖ เสน่ห์กราภูงา จ.พังงา (17-26 ก.พ 66)

กูพาไปบอกงานบุญ จังหวัดพังงาและเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ขอเชิญเที่ยวงาน กาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๖ เสน่ห์กราภูงาเมื