หนองคาย

Event : เที่ยวงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี ๑๙๖ ปี จ.หนองคาย (5-13 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี ๑๙๖ ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒

Event : งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ณ วัดวาปีเกษตร จ.หนองคาย (24-30 ธ.ค 66)

กูพาไปชวนทำบุญ งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ณ วัดวาปีเกษตร บ้านนาอ่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนอง