หนองบัวลำภู

Event : เที่ยวงานประเพณี บุญบั้งไฟ นาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู (17-21 พ.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานประเพณี บุญบั้งไฟ นาคำไฮ ณ เทศบาลตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู งานนี้เพื่อนๆ จะได

Event : เที่ยวงานแสดงสินค้า ชิม ช้อป ใช้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หนองบัวแฟร์ จ.หนองบัวลำภู (18-24 พ.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานแสดงสินค้า ชิม ช้อป ใช้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หนองบัวแฟร์ ณ บริเวณถนนเลียบริมน้ำข้างตลาดสดแม่

Event : เที่ยวงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (1-6 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งานนี้เพื่อนๆ จะ