น่าน

Event : ประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๖ จ.น่าน (28 ก.พ – 6 มี.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… เที่ยวงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอาราม