มหาสารคาม

Event : เที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและสักการะเจ้าปู่อุดม อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม ( 17-24 พ.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟและสักการะเจ้าปู่อุดม ณ บริเวณตลาดคลองถม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม งานนี

Event : เที่ยวงานบอลลูนยักษ์รักโลก ๗ วันมหัศจรรย์ ๗ วัน ๗ คืน มหัศจรรย์ บอลลูนยักษ์รักโลก จ.มหาสารคาม (28 ก.พ – 6 มี.ค 66)

กูพาไปฝากบอก… เที่ยวงานบอลลูนยักษ์รักโลก ๗ วันมหัศจรรย์ ๗ วัน ๗ คืน มหัศจรรย์ บอลลูนยักษ์รักโลก ณ บริเวณลานหน้