ชัยภูมิ

Event : เที่ยวงานประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนหลวงปู่พระครูถาวรศีลวัตร์ อดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียวรูปแรก จ.ชัยภูมิ (12-15 เม.ย 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานประจำปี ประเพณีสงกรานต์ ปิดทอง สรงน้ำรูปเหมือนหลวงปู่พระครูถาวรศีลวัตร์ อดีตเจ้าคณะอำเภอภูเข