อ่างทอง

Evnet : เที่ยวงานมหกรรมกลองนานาชาติ พิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ ๑๒ จ.อ่างทอง (18-23 เม.ย 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานมหกรรมกลองนานาชาติ พิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ ๑๒ ณ บริเวณหมู่บ้านทำกลอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก

Event : งานประจำปี กลางเดือนสี่ ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อโต) ณ วัดป่าโมกวรวิหาร จ.อ่างทอง (3-9 มี.ค 66)

กูพาไปชวนเที่ยวงานประจำปี กลางเดือนสี่ ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อโต) บูรณะศาลาการเปรียญหลังเก่า ฉลองอนุสาวร