ประกาศลดราคาน้ำมัน 40 สตางค์ ทุกชนิด E-85ลด 20สตางค์ (2 ส.ค. 59)

3

ผู้ค้าน้ำมันประกาศลดราคาน้ำมัน 40 สตางค์ ทุกชนิด เว้นอี-85ลด 20สตางค์
สำหรับราคาเปลี่ยนแปลงใหม่  เป็นดังนี้

เบนซิน 95: 29.96 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล 95: 22.85บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล 91: 22.58บาท/ลิตร

E20: 20.34 บาท/ลิตร

E85: 16.49 บาท/ลิตร

ดีเซล 23.09 บาท/ลิตร

มีผล 05.00น. วันพรุ่งนี้ 2สิงหาคม 2559

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ