Promotion : ทัวร์เวียดนาม 3 วัน ราคา 9,900 บาท (วันนี้ – ก.ย.58)

Promotion : ทัวร์เวียดนาม 3 วัน ราคา 9,900 บาท (วันนี้ – ก.ย.58) 

ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง วิหารวรรณกรรม ทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

จับภาพหน้าจอ 2558-06-07 เวลา 19.03.32

ทัวร์เวียดนาม_HAN 3 DAYS  วันนี้จนถึงก.ย.58 BY QR 
รหัสสินค้า : VN05-033 
ระยะเวลา : 3 วัน2 คืน สายการบิน : กาต้าร์ แอร์เวย์ 
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-กันยายน 2558
ราคาเริ่มต้น: 9,900 บาท

จับภาพหน้าจอ 2558-06-07 เวลา 19.03.16
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ทะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
***************************************
ฮานอย – ซาปา 4 วัน 3 คืน 
รหัสสินค้า : VN01-033 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : กาต้าร์ แอร์เวย์
กำหนดการเดินทาง : วันนี้ – กันยายน 2558 
ราคาเริ่มต้น: 13,900บาท

ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ชม วัดหงอกเซิน อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา ชมสินค้าและช้อปปิ้งเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด ก๊อกเหลียว COCLEU ชม วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม
***************************************
ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน สายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) 
รหัสสินค้า : VN02-002 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : กาต้าร์ แอร์เวย์
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน – สิงหาคม 2558
ราคาเริ่มต้น: 9,900 บาท
สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ ++ ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ++ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินท์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินท์ / วัดเจดีย์เสาเดียว / วิหารวรรณกรรม พบกับ 2 ะเลสาบแห่งเวียดนามเหนือ >> ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง และ ถนน 36 สายเก่า
***************************************
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์4 วัน 3 คืน 
รหัสสินค้า : VN07-012 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : การ์ตาร์ แอร์เวย์
กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ – 24 กันยายน 2558
ราคาเริ่มต้น: 13,900 บาท

ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว“ฮาลองเบย์” เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ
***************************************
ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน 
รหัสสินค้า : VN03-067 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : เวียดเจ็ทแอร์
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – มกราคม 2559
ราคาเริ่มต้น: 12,999 บาท

ฮานอย-ซาปา-หมู่บ้านชาวเขาตาฟาน-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร-ชายแดน (เวียดนาม-จีน)-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)-ทะเลสาบคืนดาบ
***************************************
เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 
รหัสสินค้า : VN08-067 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน :Vietjet Air 
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
ราคาเริ่มต้น: 9,999 บาท
ฮานอย – ลาวไก- ตลาด Cocleu – ถ่ายรูปหน้าชายแดนเวียดนาม – จีน-HAM RONGMOUNTAIN – จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปาซิตี้ทัวร์ ซาปาน้ำตกเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต- ถนนสามสิบหกสาย-ซิตี้ทัวร์ฮานอย 
***************************************
โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 
รหัสสินค้า : VN06-067 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Vietjet Air 
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – มกราคม 2559
ราคาเริ่มต้น: 13,999 บาท

บินภายใน 1 ขา-ดาลัดอากาศเย็นสบายทั้งปี-สวนดอกไม้เมืองหนาว -สนุกสุดเหวี่ยงรถรางในน้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัด-ตะลุยทะเลทรายขาว-แดง – ชิมอาหารซีฟู้ดสดๆสไตล์ชาวมุยเน่
***************************************
ทัวร์ฮานอย–ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 
รหัสสินค้า : VN12-033 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : เวียดนาม แอร์ไลน์ 
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2558
ราคาเริ่มต้น : 9,800 บาท

เคารพศพประธานาธิบดี โฮจิมินห์ // วัดเจดีย์เสาเดียว//พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ // วิหารวรรณกรรม // ทะเลสาบคืนดาบ// ทะเลสาบตะวันตก // ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย // วัดเนินหยกโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลกสัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์ (อาหารทะเล)ถ้ำนางฟ้า //ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง
***************************************
ทัวร์ ฮานอย – ซาปา 4วัน 3คืน 
รหัสสินค้า : VN10-002 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : กาตาร์แอร์เวย์
กำหนดการเดินทาง :มิถุนายน – สิงหาคม2558
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

ชื่นชมความงดงามของ“ซาปา”เมืองหลังคาโลกอินโดจีน,CAT CAT VILLAGE,ภูเขาฮัมรอง,น้ำตกซิลเวอร์,ตลาดแห่งความรัก,เคารพร่างประธานาธิบดีโฮจิมินห์,ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำวัดเจดีย์เสาเดียว,ทะเลสาบคืนดาบ, ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ต /ถนน 36 สาย ชิมอาหารเวียดนามแท้,อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ร้าน SEN BUFFET
***************************************
ทัวร์เวียดนาม_HANOI-HALONG 3D TG 
รหัสสินค้า : VN11-011 
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน สายการบิน : การบินไทย
กำหนดการเดินทาง : วันนี้ – มิถุนายน 2558
ราคาเริ่มต้น: 14,900 บาท

ฮานอย- ฮาลอง-ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง-วิหารวรรณกรรม-ทำเนียบประธานาธิบดี-พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์-เจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
***************************************
ฮานอย ฮาลอง นิงห์บินห์ 4วัน 3คืน 
รหัสสินค้า : VN09-002 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : กาตาร์ แอร์เวย์
กำหนดการเดินทาง :27 – 30 มิถุนายน,08 – 11 สิงหาคม 2558
ราคาเริ่มต้น: 12,900 บาท

ล่องเรือฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง –นิงห์บิงห์– ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย– สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว
************************************************
สนใจสำรองที่นั่งหรือขอรายละเอียดโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม 

ฝ่ายขาย บริษัท พรีเมี่ยม เวิลด์ ทัวร์ 
5/45 หมู่2 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทร. 02-560-1862 
HOTLINE: 096-226-6566 / 086-322-3966 / 095-463-6226 

Email: premiumworldtour@gmail.com 

Download โปรแกรมทัวร์ และโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ 
http://www.premiumworldtour.com/ 

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นท่องเที่ยวดีๆ 
https://www.facebook.com/premiumworldtour?fref=ts 

Line Application: 
premium.tour หรือ premium.ticket

คลิป Vietnam Travel Guide and Tourism

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up