โดนจริง!! “แท็กซี่” ปฏิเสธผู้โดยสารจะถูกพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตทันที !!

กรมการขนส่งทางบก กำชับสหกรณ์ บริษัทและพนักงานขับรถแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารจะถูกพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตทันที พร้อมขยายเวลาตรวจเข้มย่านราชประสงค์ในช่วงเวลาที่พบการปฏิเสธผู้โดยสารสูง

956076

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้หารือร่วมกับฝ่ายทหาร ตำรวจ และห้างสรรพค้า 4 แห่ง ย่านราชประสงค์ เพื่อหาแนวทางการกวดขันพฤติกรรมการให้บริการของรถแท็กซี่ หลังพบผลการจัดระเบียบรถแท็กซี่บริเวณย่านราชประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 – 27 พฤศจิกายน 2558 รวมกว่า 8 เดือนสามารถจับกุมแท็กซี่กระทำความผิดจำนวน 1,283 ราย ความผิดส่วนใหญ่

ได้แก่ ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ 325 ราย ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 205 ราย ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 158 ราย ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพตามรอบมิเตอร์ในระยะเวลาที่กำหนด 149 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่นๆ และในจำนวนนี้พบแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสารซ้ำซากสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน 4 ราย ซึ่งแม้จะมีกวดขับจับกุมและดำเนินการลงโทษอย่างจริงจังมาโดยตลอด เช่น การลงโทษปรับสูงสุดทุกข้อหาความผิด การบังคับใช้มาตรการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งยังคงพบแท็กซี่บางส่วนที่ยังคงมีพฤติกรรมการให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานและบางส่วนฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายโดยเจตนา

ดังนั้น เพื่อให้การจัดระเบียบแท็กซี่สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร พล.ม.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน จึงได้เพิ่มมาตรการกวดขันให้มีความเข้มข้น เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าทั้ง 4 แห่ง ย่านราชประสงค์ ประกอบด้วย สยามพารากอน, เซ็นทรัลเวิร์ล, แพลตตินั่ม,มาบุญครอง พร้อมขยายเวลาตรวจเข้มพฤติกรรมแท็กซี่เป็นช่วงเวลา 16.30 – 22.00 น. ของทุกวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการร้องเรียนและปัญหาการให้บริการสูง

สำหรับในช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือไปยังห้างสรรพสินค้าทั้ง 4 แห่ง ติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจสอบพฤติกรรมการให้บริการแท็กซี่ตลอดทั้งวันพร้อมจัดส่งข้อมูลให้กรมการขนส่งทางบกติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไป และสำหรับแท็กซี่ที่ผิดซ้ำซากจะพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตอย่าเคร่งครัด รวมถึงแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสารซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตทันที

พร้อมเตือนไปยังผู้ประกอบการและสหกรณ์แท็กซี่ กำชับพนักงานขับรถในสังกัดของตนให้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการรายใดมีสถิติการกระทำฝ่าฝืนสูงหรือผิดซ้ำซากบ่อยครั้ง กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาลงโทษห้ามผู้ประกอบการเพิ่มจำนวนรถหรือถอนรถออกจากการประกอบการ

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ขับรถแท็กซี่ตะหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากยังพบการกระทำฝ่าฝืนหรือมีพฤติกรรมการให้บริการที่เสี่ยงต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชน กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษสูงสุดทุกกรณี

รวมถึงคาดโทษไปยังผู้ประกอบการด้วย และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถแท็กซี่ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบจับกุมบริเวณย่านราชประสงค์ได้ทันที หรือแจ้งที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

ที่มา : news.voicetv.co.th

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ