มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 (24 ธ.ค.- 10 ม.ค.58)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย ชมมหัศจรรย์แห่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ในสวนเทิดพระเกียรติฯ อุทยานกล้วยไม้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตล้านนา และไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์

12321623_898108073641401_5053471106992676320_n

โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศ มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna การจัดงานครั้งนี้นับเป็นงานไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับ ประกอบด้วย การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐานภายในบริเวณงานให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนบุปผชาติทางน้ำที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย

อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอาเซียน ณ ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน การแสดงอุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โคมไฟแฟนซีหลากสีสัน การแสดงพลุที่ตระการตา และน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียงและสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง และการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ทิวลิป ลิลลี่ ไซคาเมน เป็นต้น

12313535_898108106974731_8147732783043077108_n

อุทธยานกล้วยไม้ที่จัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงราย มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
.
ที่สำคัญพิธีเปิดงาน ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำกก โดยมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง บนเวทีกลางแม่น้ำกก อันยิ่งใหญ่ตระการตาอีกด้วย

12294758_898108123641396_1386165197836572499_n
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มุ่งหวังให้การจัดงานในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและอาเซียน จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานนับล้านคน โดยจากกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างน่าสนใจในปีนี้ทำให้คาดว่าจะมีจำนวนเม็ดเงินหมุนเวียนและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย

Chiangrai ASEAN Flower Festival 2015 มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of Lanna วันที่ 24 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อ.เมือง จ.เชียงราย

 

ที่มา : facebook.com/permalink.php

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up