Event : เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2559 ครั้งที่ 36 (13-17 ม.ค.59)

การจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2559 ครั้งที่ 36 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 – 17 มกราคม 2559 เวลา 12.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 โซนหลัก ดังต่อไปนี้

AW-Billboard_10x20-m

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมและการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เมื่อเดือนมกราคม ปี 2558 ที่ผ่านมา ททท. จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 35 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2558 โดยเลือกสถานที่การจัดงาน ณ สวนลุมพินีเป็นครั้งแรก

ภายในงาน ททท. ได้นำเสนอสาระเพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ในประเทศ รวมถึงสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ แต่ละภูมิภาคทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี 2558 ปรากฏผลความประทับใจต่อการจัดงานในสัดส่วนสูงสุดเท่าที่ผ่านมา ด้วยผู้เข้าร่วมชมงานถึง 600,000 ราย สร้างเงินหมุนเวียนทางตรงและเงินหมุนเวียนทางอ้อม รวมจำนวนเงินถึง 405.0 ล้านบาท ในการนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ในการจัดงาน ททท. จึงกำหนดให้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 นี้ ได้กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559

map-2559

รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่
โซนที่ 1 พื้นที่จัดกิจกรรมในส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 3 โซน ดังนี้

Zone-1-e1447043910716
โซนที่ 1 ประกอบด้วย โซนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย, อนุสาร อสท. , TAT SHOP , นิทรรศการ ททท. กิจกรรมเทศกาลงานประเพณีสนับสนุนการท่องเที่ยวสินค้าการท่องเที่ยวและรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แคมเปญใหม่ของ

12-plus-1

โซนที่ 2 โซน 12 เมืองต้องห้ามพลาดพลัส ( 24 เมือง )
โซนที่ 3 โซน “เขาเล่าว่า” ( 24 เรื่อง )

map-2559 (1)

โซนที่ 2 โซนการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่” ใน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยวพร้อมจัดทำ Landmark ของแต่ละภาค และเวทีย่อยของแต่ละภาค ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน
2.1 ภาคกลาง ภายใต้ Theme สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม
2.2 ภาคเหนือ ภายใต้ Theme เหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ
2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ Theme แซบนัว
2.4 ภาคตะวันออก ภายใต้ Theme สีสันตะวันออก
2.5 ภาคใต้ ภายใต้ Theme ปักษ์ใต้…ปักหมุดหยุดเวลา

bangkok

โซนที่ 3 โซนพื้นที่กิจกรรมของดีจากชุมชน 50 เขตของกทม.

โซนที่ 4 โซนเวทีใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีเปิด จัดการแสดงอย่างต่อเนื่องทุกวัน และมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมชมงาน
หมู่บ้านภาคเหนือ : เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ (Inspiration) ตอน ผ้าเมืองเหนือ…เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

north-2559_2

1. Landmark : พระตำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
2. โซนกิจกรรมการแสดง:

north-1

กิจกรรม Hi-Light: การแสดงละครฟ้อน ตำนานผ้าเจ้าดารารัศมี

3. โซน Hall of Frame และนิทรรศการบ้าน: (1 คูหา) โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่เกี่ยวกับผ้า
2) จัดแสดง 5 นางพญาผ้าซิ่นแห่งล้านนา สุดยอดผ้าเมืองเหนือ

4. โซนนวัตกรรมผ้าเมืองเหนือ
1) สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จ.ลำพูน
2) ผ้าทอขนแกะนาโน จ.แม่ฮ่องสอน

5. โซนของดีชุมชนเมืองเหนือ: เน้นสินค้าที่เป็นผ้าเมืองเหนือที่มีชื่อเสียงของแต่ละท้องถิ่น
บ้านผาทั่ง จ.อุทัยธานี (ผ้าทอลายโบราณ/ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์)

north-2

6. โซนกาดดังเมืองเหนือ: นำอาหารในตลาดที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือมาร่วมงาน

1) ตลาดย้อนยุคนครชุม จ.กำแพงเพชร (5 แคร่)
2) กาดริมยม 2437 จ.สุโขทัย (5 แคร่)

หมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แซบนัว

eastnorth2559_2

1. Landmark : พระธาตุพนม, ปราสาทรวงข้าวชื่อหมู่บ้าน : คุ้มข้าวหอมอีสาน
2. แนวคิด : อีสานเป็นดินแดนผลิตข้าวที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ และมีวิถีชีวิตความผูกพัน และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวเป็นอันมาก
3. รูปลักษณ์หมู่บ้าน : บ้านชาวนา
4. การแบ่งโซนหมู่บ้าน :

Eastnorth-1


โซนที่ 1 : แซ่บวัฒนธรรม

– เวทีวัฒนธรรมการแสดงสำหรับนักแสดงประมาณ 120 คน มีห้องแต่งตัวนักแสดงชาย – หญิง
– ที่นั่งสำหรับผู้นั่งชมเป็นกองฟางประมาณ 100 ก้อน (Theme เข้ากับหมู่บ้าน)

โซนที่ 2 : ศรัทธาธรรม ประกอบด้วย 2 Landmark คือEastnorth 2

Eastnorth-2
– พระธาตุพนม และโต๊ะหมู่บูชา เครื่องบูชาตามแบบของพระธาตุพนม

Eastnorth-3

– ปราสาทรวงข้าว ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่
– กิจกรรมพิเศษตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า และพระเทศน์ตอนเช้า
– มีมุมนิทรรศการ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน และจำหน่ายหนังสือ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

โซนที่ 3 : หมู่บ้านชาวนา
– มีแปลงนาสาธิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

โซนที่ 4 : ตลาดนายฮ้อย
– เน้น ข้าวหอมอีสาน ผลิตภัณฑ์จากข้าวอีสาน
– มีเกวียนอีสาน/นายฮ้อยจริง ๆ อย่างน้อย 4 เกวียนEastnorth 4

Eastnorth-4
โซนที่ 5 : ลานอีสานแซ่บ ๆ
– อาหารจากข้าวต่าง ๆ ข้าวปุ้น ข้าวเหนียว ข้าวจี่ ข้าวฮาง อาหารที่มีชื่อจากอีสาน

โซนที่ 6 : นวดแซ่บ ๆ
– นวดพื้นบ้านภูมิปัญญาอีสาน

Eastnorth-5
โซนที่ 7 : แซ่บอีสาน (กองอำนวยการ)
– Information
– www.เที่ยวอีสาน.com
– มีนิทรรศการภาพถ่ายอีสาน (Hall of Frame)

central-2559_2

หมู่บ้านภาคกลาง : สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม

central-1

Landmark : บ้านเรือนไทยขนาดมาตรฐาน (คุ้มขุนแผน) พร้อมเวทีการแสดง

กิจกรรมและการแสดง :
กิจกรรม Hi-Light : การแสดงจากศิลปินแกรมมี่ เปาวลี พรพิมล และ กัน The star
การแสดงลิเก เงินล้าน, การแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงลำตัด เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงเรือ,วงดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก : การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง เช่น ละครใน เรื่อง “อิเหนา”,ละครนออก เรื่อง “สังข์ทอง” ตอน “หาปลา มณฑาลงกระท่อม” ฯลฯ
กิจกรรมสาธิต : กิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคภาคกลาง (8 ศาลาสาธิต)

สาธิตการปั้นหัวโขน / พานพุ่ม / เครื่องบูชา (จากดินปั้น)
สาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ลำไยบ้านไข่มุก (เครื่องประดับ)
สาธิตดอกไม้ประดิษฐ์
สาธิตการทำขนมไทย / แกะสลักผลไม้ / ร้อยมาลัย
สาธิตเครื่องปั้นดินเผา จาก บ้านดินมดแดง
สาธิตการสานปลาตะเพียน จาก กลุ่มจักรสานปลาตะเพียนอยุธยา
อัจฉรา ไข่วิจิตร (เครื่องประดับ)

central-2
โซนของดีของเด่นของภูมิภาค : แคร่สินค้า OTOP ภูมิภาคภาคกลาง จำนวน 50 แคร่ ยกตัวอย่าง เช่น

สิงห์บุรี (อาหาร) ร้านแม่ลาปลาอร่อย
สมุทรสงคราม (อาหาร) ข้าวเหนียวสี่แผ่นดิน
ราชบุรี (อาหาร) เต้าหู้ดำสมุนไพร
อยุธยา (OTOP) โรตีสายไหมบังอิมรอน
สุพรรณบุรี (อาหาร) ขนมไทยพื้นบ้าน
นนทบุรี (อาหาร) ข้าวแช่เกาะเกร็ด
สมุทรปราการ (อาหาร) ปลาสลิดบางบ่อ

central-3
โซน 15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ (อาหาร)
ซุ้มจำหน่ายอาหาร 40 ซุ้ม
เรือ 10 ลำ

south-2559_2


หมู่บ้านภาคใต้ : ปักษ์ใต้ปักหมุดหยุดเวลา LANDMARK

south-1

1. ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี

south-6

2. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี

south-5

3. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

south-4

4. เสาชิงช้า จ.นครศรีธรรมราช

south-3
โซนกิจกรรมสาธิต 25 กิจกรรม มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากภาคใต้ อาทิ

การทำกรงนก จ.สงขลา
แกะหนังตะลุง จ.นครศรีธรรมราช
เรือกอและ ปัตตานี
แกะสลักหัวกริช จ.ยะลา
กรอบรูปใบไม้สีทอง จ.นราธิวาส

โซนถนนคนเดิน โดยมีสถาปัตยกรรมของตึกชิโนโปรตุกีสเป็นพื้นที่ของร้านต่างๆ (ร้านค้า จังหวัด)

ข้าวหมก/ข้าวยำ/ขนมจีนเส้นสด กระบี่
แวปาบาติก นราธิวาส
ผ้าบาติก ภูเก็ต
ผ้ายกดอก นครศรีธรรมราช
ซาลาเปาทับหลี ระนอง
ผ้าไหมพุมเรียง/ผ้าทอท่ากระจาย สุราษฎร์ธานี
ลูกชก/ส้มตำสาหร่าย พังงา
โรตีชาชัก สงขลา สตูล ตรัง นราธิวาส

 

การแสดง Theme : วิพิธศิลป์สองสมุทรสุดแดนใต้

Concept : เป็นการรวบรวมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย (วิพิธ) มาแสดงที่หมู่บ้านภาคใต้ ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้านจนถึงดนตรีร่วมสมัย การละเล่น การสาธิต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ขนบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ทั้งไทย จีน มุสลิม แต่สามารถหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย

East-2559

หมู่บ้านภาคตะวันออก : สีสันตะวันออก

east-1

Land Mark จำลองบรรยากาศทะเล โดยเวทีหลักจะจำลองจากเรือยอชท์ และท่าเทียบเรือยอชท์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลของภาคตะวันออก ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดศักยภาพ (High end) โดยภูมิภาคภาคตะวันออกมีท่าเทียบเรือยอชท์ ที่มีความพร้อม คือ Ocean Marina พัทยา จังหวัดชลบุรี และ Siam Royal View เกาะช้าง จังหวัดตราด และชวนเดินทางท่องเที่ยวมิติใหม่กับรถบ้าน (Motor home) สู่ภาคตะวันออก

แนวคิด เน้นการนำเสนอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงความสุข ความสนุกสนานจากการได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้ Theme “สีสันตะวันออก” โดยภูมิภาคภาคตะวันออกประกอบด้วย ๗ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

กิจกรรมและการแสดง การแสดงดนตรีจากวงดนตรีทหารเรือ/วงดนตรีออเครสต้า/วงดนตรี Handmade จากมหาวิทยาลัยบูรพา วงดนตรีเข้ารอบ Semi-final รายการ Thailand’Got Talent 2015

การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยซึ่งสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในภาคตะวันออกจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี/การแสดงศิลปะพื้นบ้านจากไทธานี พัทยา/การแสดงจาก Lady Boy ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้แก่ อัลคาซ่าร์ และมิโมซ่า พัทยา/การแสดง Street Dance Cover/การแสดงโชว์ โดยน้องชบาแก้ว ผู้เข้ารอบ Final รายการ Thailand’Got Talent 2015

พบกับมินิคอนเสิร์ตฮั่น The Star /พิธีกรรับเชิญช่วงกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้เข้าชมงาน หญิงน้ำปรุง จรุงจิต Net Idol อนุรักษ์ไทยที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบ/ศิลปินนักร้องจาก True Academy Fantasia

การเสวนาปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับของดีและสินค้าในชุมชน/การเสวนาเรื่องเปิดมิติใหม่ในการท่องเที่ยวภาคตะวันออกโดยรถบ้าน (Motor home) โดยคุณติ๊ก กลิ่นสี พร้อมการนำรถบ้านขนาด 10×15 เมตร มาจัดแสดงภายในหมู่บ้านเพื่อให้เห็นรูปแบบการเดินทางโดยรถบ้านอย่างแท้จริง

กิจกรรมสาธิต • ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาสืบศิลป์ ถิ่นตะวันออก”นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรและหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออก เช่น ยาสมุนไพรไทยโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ยาดมสมุนไพรบ้านช้างทูน ผลิตภัณฑ์จักสานพนัสนิคม เสื่อจันทบูร งอบบ้านน้ำเชี่ยว ผ้าทออ่างศิลา

east-3

ของดีของเด่นของภูมิภาค • นำเสนอเมนูอาหารขึ้นชื่อของภาคตะวันออก ได้แก่ อาหารทะเลสดและแปรรูป ข้าวหลามหนองมน ผลไม้สดและแปรรูป คือ สับปะรดศรีราชา สละ แคนตาลูป น้ำมะยงชิดปั่น รวมทั้งสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่ เช่น ครกอ่างศิลา น้ำมันเหลือง เสื้อผ้าฝ้ายหมักโคลนทะเล ผ้าทอมือจังหวัดสระแก้ว และเครื่องประดับพลอยแท้จากจันทบุรี

Highlight การแสดง

บี้ สุกฤษฎ์ คนเหนือเชียงใหม่ VS เพลงและการแสดงของชนเผ่าทางเหนืออันงดงาม
โจอี้ คนกรุงเทพฯ VS เพลงและการแสดงฉ่อยพื้นบ้านของคณะน้าโย่งคุณพระช่วย
ญาญ่า อุรัสยา VS การแสดงวงทีโบน หรือ สิงโต นำโชค สนุกสนานมีสีสันสไตล์ภาคตะวันออก
แก้ม เดอะสตาร์ คนภูเก็ต VS ลิเกฮูลู และระบำสัตตกินราภูษาพิไล
ญาญ่าหญิง ตัวแทนภาคอีสาน VS + โปงลาง

 

ที่มา : tiewpakklang.com

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ

Event : OTOP Midyear 2023 “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” เมืองทอง (23 ก.ย – 1 ต.ค 66)

กูพาไปแอบบอกงาน OTOP Midyear 2023 ในธีม “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ