News : พสกนิกรไทยทั่วโลก ร่วม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” (11 ธ.ค.58)

นายกฯแถลงเปิดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” อย่างเป็นทางการเชิญชวนคนไทยร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” บอกรักพ่อให้ก้องโลก พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. เผยนอกจากคนไทยในประเทศ ยังเชิญชวนคนไทยต่างประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง และติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติตามสถานที่ต่างๆ

EyWwB5WU57MYnKOuXodkYza7HhCl23I4zecSYVSR81qJQTzIqCn2QW

กิจกรรมที่คนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกตั้งตารอคอย “BIKE FOR DAD” ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม ที่เป็นเดือนมหามงคล ทั้งนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ต่อมาเวลา 16.45 น. หลังการประชุมได้มีการแสดงโขนชุดจองถนน เพลงปั่นจักรยาน เวอร์ชั่นใหม่ BIKE FOR DAD ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” จะขึ้นเวทีแถลงอย่างเป็นทางการว่า จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมพลังความรักความสามัคคีแสดง

mSQWlZdCq5b6ZLkt4WJdvtGk6n3wpuwc

ถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเช่นเมื่อครั้งวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ได้ร่วมใจรวมพลังปั่นจักรยานพร้อมกันในรูปแบบขบวนพาเหรดถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกจนสร้างสถิติโลกเป็นที่ประจักษ์มาแล้วในห้วงที่ผ่านมา

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ดังนั้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 รัฐบาลร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกครั้งหนึ่ง กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยในส่วนเส้นทางการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครนั้นจะเริ่มต้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต ผ่านเส้นทางที่เป็นจุดรวมของย่านการค้าเก่าแก่ของประเทศ สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อาทิ ราชประสงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยาวราช วงเวียนใหญ่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และกลับมาสิ้นสุดที่เดิมที่พระลานพระราชวังดุสิต ในส่วนภูมิภาคนั้นจะเริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านศาสนสถาน และสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆ โดยกำหนดระยะทาง 29 กิโลเมตร เท่ากันทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า กิจกรรมการปั่นจักรยานครั้งนี้ ไม่ใช่จำกัดเฉพาะคนไทยในประเทศไทยเท่านั้น แต่รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยในต่างประเทศที่อาศัยในประเทศต่างๆทั่วโลก ร่วมปั่นจักรยานพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่แต่ละประเทศได้กำหนดไว้ โดยผ่านจุดสำคัญๆของประเทศนั้นๆ และเราจะได้ช่วยกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังพร้อมกัน เป็นการบอกรักพ่อให้ก้องโลก แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของคนไทย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า สำหรับการปั่นจักรยานครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงปั่นจักรยานนำขบวน และพระราชทานเสื้อยืดปั่นจักรยานให้ประชาชนทั่วประเทศ 1 แสนตัว พร้อมน้ำดื่มและสายรัดข้อมือ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีโขนกลางแปลงพระราชทานให้ประชาชนได้ชม ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงถึงความเจริญทางอารยธรรมของประเทศ ที่มีมาอย่างยาวนาน

ซึ่งจะมีการแสดงชุดสำคัญที่มาจากวรรณคดีไทย 5 ชุด อาทิ นารายณ์ปราบนนทุก ทศกัณฐ์ลักนางสีดา จองถนน พระรามรบทศกัณฐ์ และพระรามคืนนคร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ภาครัฐ และเอกชน พร้อมใจกันร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันถวายพระพร

โดยการติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมการปั่นจักรยาน ลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com ระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2558 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1122

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทำพิธีกดกริ่ง เปิดกิจกรรม BIKE FOR DAD พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการจัดงาน หลังเสร็จการแถลงข่าว ผู้สื่อข่าวถามนายกฯว่า ในวันที่ 11 ธันวาคม จะกำหนดเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า วันที่ 11 ธันวาคม ยังไม่มีการลงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ แต่มีเพียงการจัดกิจกรรม และเชื่อว่าจะมีมาตรการในการหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอยู่แล้ว

ที่มาthairath.co.th

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up