ตั๋วเครื่องบินดอนเมือง-ฮ่องกง-ดอนเมือง โดยสายการบิน City Airways (E8) 5,888.- (รวมทุกอย่าง)

ตั๋วเครื่องบินดอนเมือง-ฮ่องกง-ดอนเมือง โดยสายการบิน City Airways ราคาท่านละ 5,888 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

Ho1

เส้นทาง(Round Trip) เที่ยวบิน(Flight) เวลาเดินทาง(Depart-Arrive)
ดอนเมือง – ฮ่องกง
Donmuang – Hongkong
E8 326 08.00 – 12.00 น.
ฮ่องกง – ดอนเมือง
Hongkong – Donmuang
E8 329 22.30 – 00.30 น.

 

 ระยะเวลาการจองและเดินทาง

  •     – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  •     – ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 1 กันยายน – 15 ธันวาคม 2558 (เดินทางได้ทุกวัน)

 

 วิธีการจองง่ายๆ

  •     – บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่าน CALL CENTER: 02-361-9688
  •     – เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. – 18.00 น.

 

 เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วเครื่องบิน

  •     – ราคาเป็นราคาต่อท่าน เฉพาะเดินทาง ไป-กลับ เท่านั้น
  •     – ราคารวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้ว (ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  •     – ฟรี ! น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม ต่อท่าน และน้ำหนักสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ต่อท่าน
  •     – ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้
  •     – ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้

 

ที่มาgrandholiday.co.th

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up