Promotion : โปรโมชั่นสวนสยาม (Siamparkcity) มันส์สุด โดนใจ 3 โปรฯ

Promotion : โปรโมชั่นสวนสยาม (Siamparkcity) มันส์สุด โดนใจ 3 โปรฯ

โปรที่ 1 มันส์สุด โดนสุด 2 ความสนุกเลือกได้ ที่….สวนสยาม

16_th_180454

มาแล้วๆ โปรโมชั่นความสนุกสุดคุ้มจากสยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ให้คุณเลือกมันส์ถึง 2 แพ็กเกจ (สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม. ขึ้นไป) บัตร Si-Am Big Pack มันส์กับเครื่องเล่นทุกชนิดแบบไม่จำกัดรอบรวมสวนน้ำตลอดวัน ราคาเพียง 900 บาทเท่านั้น และ Si-Am Fun Pack สนุกสุดคุ้มได้ทั้งครอบครัวทั้งวันกับเครื่องเล่นในโซนแฟมิลี่เวิลด์ แฟนตาซีเวิลด์ และสวนน้ำตลอดวัน สวนสยามเอาใจเด็กๆสนุกไปกับเครื่องเล่นในโซนแฟมิลี่เวิลด์ สมอลล์เวิลด์ และ สวนน้ำตลอดวัน กับบัตร Si-Am Kids Pack ราคา 120 บาท สำหรับผู้ที่มีความสูง 101-130 ซม. และเด็กที่สูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี!! ความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้ สุดยอดความเร้าใจไปกับสวนสนุกระดับโลกและสวนน้ำที่คุณพลาดไม่ได้ รอให้คุณได้สัมผัสที่นี่ สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม โลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม

คลิปสวนสยาม  : Mega Dance [Huss- Mega Dance] Siam Park City, Thailand 

โปรที่ 2 Si-Am BIG VALUE PACK

บัตร Si-Am Big Pack ราคาพิเศษใบละ 600 บาท (จากปกติ 900 บาท)

SiAmSuperSave700x525

เงื่อนไขประกอบการใช้บริการภายใต้โปรโมชั่น

–  สำหรับผู้ที่สั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.siamparkcity.com และชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 4 วัน เท่านั้น

–  โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่มีที่พำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only.)

–  บัตร Si-Am Big Pack สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม. ขึ้นไป สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวัน เป็นเวลา 1 วัน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซนได้ที่ http://www.siamparkcity.com/park.php)

–  ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อบัตรจะได้รับอีเมล์แจ้งใบยืนยันการชำระเงิน (Confirmation No.) กรุณาพิมพ์และนำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อที่จุดจำหน่ายบัตรประเภทเว็บออนไลน์

–  บัตรที่สั่งซื้อพร้อมกันต้องเข้าใช้บริการในเวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกกลุ่มได้

–  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการออกบัตรในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันการชำระเงินที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และบัตรประชาชนของตน ณ จุดจำหน่ายบัตรได้

–  กรณีที่สั่งซื้อบัตรโดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะต้องนำบัตรเครดิตที่ใช้สั่งซื้อมาแสดงด้วย

–  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการภายใต้โปรโมชั่นนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

–  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม

คลิปสวนสยาม : Takeoff เทคออฟ- Siam Park City สวนสยามทะเลกรุงเทพ

 1. การเข้าใช้บริการ
  1. สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่กำหนดเท่านั้น
  2. บัตรที่สั่งซื้อพร้อมกันต้องเข้าใช้บริการในเวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกกลุ่มได้
  3. บัตร 1 ใบใช้ได้ 1 คนเท่านั้น โปรดแสดงบัตรประชาชนเพื่อการรับบัตรผ่านประตู
  4. ในกรณีที่สั่งซื้อบัตรโดยการหักเงินผ่านบัตรเครดิต ะต้องนำบัตรเครดิตที่ใช้สั่งซื้อมาแสดงด้วย
  5. เงื่อนไขประกอบการใช้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่น (ถ้ามี)
 2. การเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการ
  1. สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการได้หลังจากระบบยืนยันการชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  2. สามารถทำการเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการด้วยตนเอง โดยทำรายการผ่านเว็บไซต์ ได้จำนวนสูงสุด 2 ครั้ง และไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
  3. กรณีที่ซื้อบัตรเป็นกลุ่มการเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการจะต้องเปลี่ยนพร้อมกันทั้งกลุ่ม ไม่สามารถแยกเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้
  4. การเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น
   1. วันที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องอยู่ภายในขอบเขตวันที่สามารถเข้าใช้บริการได้ตามโปรโมชั่นนั้นๆ เท่านั้น
   2. วันที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดเข้าใช้บริการครั้งแรก
   3. การทำรายการเพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการต้องทำล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้บริการที่กำหนดไว้ในครั้งแรกไม่น้อยกว่า 2 วันทั้งนี้บริษัทจะใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขวันเข้าใช้บริการเป็นเวลา 2 วันทำการ
   4. การเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการในครั้งที่ 3 สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขเดียว คือ จะต้องชำระค่าบัตรในราคาปกติเต็มจำนวน ทั้งนี้หากต้องการซื้อบัตรในราคาปกติโดยใช้ส่วนลดจากวงเงินที่ชำระไปแล้วจะต้องติดต่อcustomerservice@siamparkcity.com เพื่อขอรับE-mailยืนยันให้สามารถใช้เงินที่ชำระแล้วเป็นส่วนลดได้และจะต้องพิมพ์E-mailฉบับดังกล่าวมาเป็นหลักฐานประกอบการซื้อบัตรมิเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิได้
   5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการได้มากกว่า 3 ครั้ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 3. เนื่องจากเป็นบัตรราคาพิเศษบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 4. เมื่อใช้บริการจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์www.siamparkcity.comทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

โปรที่ 3 Si-Am FAMILY VALUE PACK

FamilyValue700x525

บัตร Si-Am Fun Pack 2 ใบ ราคาพิเศษใบละ 450 บาท (จากราคาปกติใบละ 500 บาท)
บัตร Si-Am Kid Pack 2 ใบ ราคาพิเศษใบละ 100 บาท (จากราคาปกติใบละ 120 บาท)
(ใช้บริการในวันเดียวกันเท่านั้น) รวมราคาเพียง 1,100 บาท (จากราคารวมปกติ 1,240 บาท)

คลิปสวนสยาม : Siam Park City Corporate 

เงื่อนไขประกอบการใช้บริการภายใต้โปรโมชั่น

–  สำหรับผู้ที่สั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.siamparkcity.com และชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 4 วัน เท่านั้น

–  โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่มีที่พำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only.)

–   บัตร Si-Am Fun Pack สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม. ขึ้นไป สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นในโซน Fantasy World และ Family World ได้ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวัน เป็นเวลา 1 วัน
–   บัตร Si-Am Kid Pack สำหรับเด็กที่มีความสูงระหว่าง 101-130 ซม. สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นในโซน Family World และ Small World ได้ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวัน เป็นเวลา 1 วัน (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซนได้ที่ http://www.siamparkcity.com/park.php)

–  ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อบัตรจะได้รับอีเมล์แจ้งใบยืนยันการชำระเงิน (Confirmation No.) กรุณาพิมพ์และนำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อที่จุดจำหน่ายบัตรประเภทเว็บออนไลน์

–  บัตรที่สั่งซื้อพร้อมกันต้องเข้าใช้บริการในเวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกกลุ่มได้

–  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการออกบัตรในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันการชำระเงินที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และบัตรประชาชนของตน ณ จุดจำหน่ายบัตรได้

–  กรณีที่สั่งซื้อบัตรโดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะต้องนำบัตรเครดิตที่ใช้สั่งซื้อมาแสดงด้วย

–  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการภายใต้โปรโมชั่นนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

–  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม

 1. การเข้าใช้บริการ
  1. สามารถใช้ได้เฉพาะวันที่กำหนดเท่านั้น
  2. บัตรที่สั่งซื้อพร้อมกันต้องเข้าใช้บริการในเวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกกลุ่มได้
  3. บัตร 1 ใบใช้ได้ 1 คนเท่านั้น โปรดแสดงบัตรประชาชนเพื่อการรับบัตรผ่านประตู
  4. ในกรณีที่สั่งซื้อบัตรโดยการหักเงินผ่านบัตรเครดิต ะต้องนำบัตรเครดิตที่ใช้สั่งซื้อมาแสดงด้วย
  5. เงื่อนไขประกอบการใช้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่น (ถ้ามี)
 2. การเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการ
  1. สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการได้หลังจากระบบยืนยันการชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  2. สามารถทำการเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการด้วยตนเอง โดยทำรายการผ่านเว็บไซต์ ได้จำนวนสูงสุด 2 ครั้ง และไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
  3. กรณีที่ซื้อบัตรเป็นกลุ่มการเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการจะต้องเปลี่ยนพร้อมกันทั้งกลุ่ม ไม่สามารถแยกเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้
  4. การเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น
   1. วันที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องอยู่ภายในขอบเขตวันที่สามารถเข้าใช้บริการได้ตามโปรโมชั่นนั้นๆ เท่านั้น
   2. วันที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดเข้าใช้บริการครั้งแรก
   3. การทำรายการเพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการต้องทำล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้บริการที่กำหนดไว้ในครั้งแรกไม่น้อยกว่า 2 วันทั้งนี้บริษัทจะใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขวันเข้าใช้บริการเป็นเวลา 2 วันทำการ
   4. การเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการในครั้งที่ 3 สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขเดียว คือ จะต้องชำระค่าบัตรในราคาปกติเต็มจำนวน ทั้งนี้หากต้องการซื้อบัตรในราคาปกติโดยใช้ส่วนลดจากวงเงินที่ชำระไปแล้วจะต้องติดต่อcustomerservice@siamparkcity.com เพื่อขอรับE-mailยืนยันให้สามารถใช้เงินที่ชำระแล้วเป็นส่วนลดได้และจะต้องพิมพ์E-mailฉบับดังกล่าวมาเป็นหลักฐานประกอบการซื้อบัตรมิเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิได้
   5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการได้มากกว่า 3 ครั้ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 3. เนื่องจากเป็นบัตรราคาพิเศษบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 4. เมื่อใช้บริการจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์www.siamparkcity.comทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร. 02 – 919 – 7200 email: contactus@siamparkcity.com
เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 18.00 น.
GPS : 13.80491° 100.69299°

 • แผนกจัดเลี้ยง/สัมมนา ต่อ 232
 • แผนกต้อนรับ ค่ายพักแรม นักเรียน ทัศนศึกษา ต่อ 316 – 318
 • แผนก ต้อนรับทัวร์ ต่อ 238
 • ฝ่ายบุคคล ต่อ 215

แผนที่ตั้งสวนสยาม (Siamparkcity)

map_b

เดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ เข้าได้สองเส้นทาง ถนนเสรีไทย 75 (7 กม. จากแยกบางกะปิ) และถนนรามอินทราตรงข้ามโรงพยาบาลนพรัตน์
(รามอินทรา กม.12)

 • ทางด่วนอาจณรงค์-รามอินทรา ลงทางด่วนที่ถนนรามอินทราและตรงมาทางด้านมีนบุรี ขับตรงขึ้นมาผ่านแยก กม.8 จากนั้นจะพบห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์อยู่ทางซ้ายมือ ขับตรงมาจนพบโรงพยาบาลนพรัตน์ฯ อยู่ด้านซ้ายมือ ทางเข้าสวนสยามจะอยู่ฝั่งตรงข้าม หน้าทางเข้าคือศูนย์การค้า Amorini
 • ถนนวงแหวนบางนา-บางปะอิน (จากบางนา) ลงถนนวงแหวนที่ถนนเสรีไทยและตรงมาทางด้านมีนบุรี อีกประมาณ 1 กม. ซ้ายมือเป็นทางเข้าถนนสวนสยาม (หน้าทางเข้าคือธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสวนสยาม)
 • จากทางพิเศษศรีรัช ขับตรงเพื่อเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข7) มุ่งหน้าชลบุรี แยกซ้ายเข้าถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 9) มุ่งหน้าบางปะอิน ออกทางออก “ถนนเสรีไทย”มุ่งหน้ามีนบุรี ขับตรงอีกประมาณ 1 กม. ซ้ายมือเป็นทางเข้าถนนสวนสยาม (หน้าทางเข้าคือธนาคารกรุงเทพฯสาขาสวนสยาม)

 • รถประจำทางสาย : 36ก,60,71,73ก,96,115,168 (ผ่านด้านหน้าสวนสยาม)
  ** สาย 156 ,178 ป้ายที่เขียนว่า หมดระยะสวนสยามเท่านั้น
 • รถเมล์ปรับอากาศสาย : ปอ.168, ปอ.519 (ผ่านด้านหน้าสวนสยาม) ลงแฟชั่นไอส์เเลนด์ต่อรถเมล์สาย 36ก,60,71,73ก,96,115,168 เพื่อเข้าสวนสยาม
 • รถประจำทางสายที่ผ่านปากทางเข้าสวนสยาม : ปอ.26, ปอ.501 ลงแฟชั่นไอส์เเลนด์ต่อรถเมล์สาย 36ก,60,71,73ก,96,115,168 เพื่อเข้าสวนสยาม
 • รถตู้ : มีนบุรี – อนุเสาวรีย์, มีนบุรี – ปากเกร็ด, มีนบุรี – อนุเสาวรีย์ทางด่วน 3 ด่วน ลงแฟชั่นไอส์เเลนด์ต่อรถเมล์สาย 36ก,60,71,73ก,96,115,168 เพื่อเข้าสวนสยาม
 • รถเมล์ปรับอากาศสาย : ปอ.168, ปอ.519 (ผ่านด้านหน้าสวนสยาม)

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ

Event : เทศกาลดนตรี วันแรงงานแห่งชาติ ศูนย์อาหารกินซ่า รังสิต จ.ปทุมธานี (20 เม.ย – 1 พ.ค 66)

กูพาไปแอบบอกเทศกาลดนตรี วันแรงงานแห่งชาติ ศูนย์อาหารกินซ่า รังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) จ.ปทุ