โปรโมชั่นลูกค้าเอไอเอส ซื้อบัตรเข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World ในราคา 300 บาท/ท่าน

P01

เงื่อนไข

1. ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลข/4 สิทธิ์/2 สัปดาห์
2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าคนไทยเท่านั้น
3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
4. กรุณาแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  คลิป SEA LIFE Bangkok Ocean World

ที่มา : ais.co.th

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up