เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ – 25 พ.ค.ถึง 1 มิ.ย.58 (สมุทรปราการ)

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ

ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

164185-attachment

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ   ร่วมกับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญร่วมงาน  “สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี”    ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ – วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เมืองโบราณ สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดแทรกสาระทางพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย   ให้การท่องเที่ยวในวันสำคัญเช่นนี้ได้ประโยชน์ทั้งในแง่แห่งการเพลิดเพลินและจิตใจที่อิ่มเอมเป็นสุข  รวมทั้งเป็นการสร้างกุศลในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้จำเริญสถาพรสืบไป

ทั้งนี้ เปิดให้เข้าเที่ยวชมเมืองโบราณ ฟรี!!(ยกเว้นค่าพาหนะ) ตลอดสัปดาห์  พร้อมเปิดให้สักการะพระบรมสารีริกธาตุสีและพระพุทธเจ้า 28 พระองค์(ไม้แกะสลัก) ครั้งแรกของประเทศ ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2323-4094-9 หรือ Facebook: เมืองโบราณ สมุทรปราการ และ www.ancientcitygroup.net

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up