Event : งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (15 – 16 ส.ค.58)

วันนี้ทีมงาน Gupapai มีงานที่น่าสนใจมาฝาก ซึ่งงานนี้อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เอง โดยทางเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีภาคเอกชนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านโพธิ์สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เค้าชวนเที่ยวชมงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 ณ บึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Sactivity45c

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือพายและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมสืบสานประเพณีอันดีและร่วมอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองส่งเสริมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเสริมสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งขันเรือยาวประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพายและเรือยาวไม่เกิน 30 ฝีพาย

Sactivity45d

ประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2558 ณ สนามบึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

15-16 สิงหาคม 255ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

แผนที่ไปงานแข่งขันเรือยาว

bansuanrimnam06


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-413478
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525867, 035-525880

ที่มา : www.tatsuphan.net

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up