ชวนเที่ยว งานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีบุญสองแผ่นดิน – 30 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย.58

ชวนเที่ยว งานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีบุญสองแผ่นดิน

tat

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ TRAVEL LINE By PHOTOTECH ขอเชิญเที่ยวงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีบุญสองแผ่นดิน” ในโครงการ “แห่ผ้า ขึ้นธาตุ เดือนเก้า ล้านนา” สักการะพระบรมธาตุ (เจดีย์ชเวดากองจำลอง) จังหวัดตาก ในเส้นทาง กทม.-ตาก-แม่สอด-เมียวดี (เมียนมาร์) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2558

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานได้แก่ “แห่ผ้า ขึ้นธาตุ เดือนเก้า ล้านนา” สักการะพระบรมธาตุ (เจดีย์ชเวดากองจำลอง) จังหวัดตาก, กิจกรรมสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระพุทธบาทดอยเขาหนาม, เที่ยวชมความสวยงามของเขื่อนภูมิพล, ชมพระสถูปแห่งความกตัญญู องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรหาราช, ไหว้ศาลเจ้าพ่อพะวอ, วัดโพธิคุณ, วัดไทยวัฒนาราม, วัดส่วยมินวุ่น, วัดมิเจากง, วัดอธิษฐาน, วัดเจ๊าลงจี, เที่ยวชมศูนย์อัญมณีแม่สอด, แวะช็อปทที่ตลาดริมเมย และตลาดดอยมูเซอ และร่วมทำบุญตักบาตรกลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ 
    
ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งปกติในราคา 6,999 บาท (พิเศษ !! สำหรับผู้ถือบัตรท่องเที่ยวธนาคารกรุงเทพเพียงท่านละ 4,990 บาท) ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2721 4417, 08 6339 6769 หรือดาวน์โหลดใบสมัครโครงการได้ที่ www.phototech-mag.com

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแก่เวลา ตามสภาพดินฟ้าอากาศและการจราจร โดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up