โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสายการบิน Orient Thai ไปภูเก็ตราคาเริ่มต้น 788 บาท (วันนี้ – 3 ส.ค.58)

วันนี้ทีมงาน Gupapai มีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ตมาฝาก ซึ่งโปรโมชั่นนี้เดินทางโดยสายการบิน Orient Thai ราคาเริ่มต้น 788 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง : ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2558
ระยะเวลาการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2558

11755182_996713743706503_7803669317655812349_n

ตรวจสอบและสำรองที่นั่งกับเรา ได้ทุกช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร, call center 1126

และทางเว็บไซต์ www.flyorientthai.com

11755751_996714190373125_5601352959546650462_n

ข้อมูลเพิ่มเติมสายการบินโอเรียนท์ไทย

สายการบิน ‘โอเรียนท์ ไทย’ ยึดมั่นในพันธกิจที่จะดำเนินธุรกิจสายการบินตามหลักปรัชญา “การให้และ ลงมือทำจากใจที่แท้จริง” โดยได้นำความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และวิถีที่ดีงามแบบไทยซึ่งเป็น ที่รู้จักของคนทั่วโลก มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในทุกสายงานและการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจและรอยยิ้มให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักเพียงใดก็ตาม

แนวทางในการดำเนินงานของเรา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจองค์กรประกอบด้วยหลัก 4 ประการ ได้แก่

  • ราคาที่ยุติธรรม ลูกค้าสามารถจ่ายได้
  • บริการที่เข้าใจ ยืดหยุ่น เป็นกันเองอย่างไทยแท้
  • ดูแล จริงใจ และพร้อมเข้าใจปัญหาลูกค้าเสมอ
  • ประกอบธุรกิจและปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสมและยุติธรรม

 

พันธะสัญญาด้านความปลอดภัย

ที่ ‘โอเรียนท์ ไทย’ เราตั้งใจทุ่มเทที่จะมอบบริการซึ่งมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา ความเข้าใจ และความสะดวกสบาย ที่สำคัญที่สุด…เราเชื่อว่า

  • ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานทุกท่าน
  • มาตรฐานและคุณภาพของความปลอดภัยจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ และครองความเป็นหนึ่งในสายการบินชั้นแนวหน้าของวงการ
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการดำเนินงาน ทั้งบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน
  • พนักงานทุกท่านมีบทบาทสำคัญและมีส่วนรับผิดชอบต่อมาตรฐานและคุณภาพของความปลอดภัย
  • ความปลอดภัยของพนักงาน ผู้โดยสาร และพันธมิตร เป็นสิ่งที่สายการบิน ‘โอเรียนท์ ไทย’ ให้ความสำคัญอย่างสูงตลอดมา

 

พันธะสัญญาต่อลูกค้าค่าโดยสารราคาเป็นธรรม : เราเสนอค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้าและตลาด โดยใช้ระบบราคาที่จริงใจ ไม่มีเงื่อนไขซ่อนเร้น ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายให้.. ด้วยความจริงใจ : สายการบิน ‘โอเรียนท์ ไทย’ ทุ่มเทมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้โดยสาร โดยเชื่อว่า “สิ่งเล็กๆ ก่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้” (Little things can make a big difference)

ด้วยเหตุนี้ เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดของการเดินทาง การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ตลอดจนการดูแลอย่างอบอุ่นและจริงใจจากพนักงาน เป็นความใส่ใจที่ทำให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและหวนกลับมาใช้บริการอีกเรื่อยๆพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง : การครองตำแหน่งผู้นำตลาดด้วยการมีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศสูงสุด เป็นแรงผลักดันให้ ‘โอเรียนท์ ไทย’ ยิ่งมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างแข็งขัน เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริการให้สูงอยู่เสมอ รวมทั้งเพื่อเสริมคุณค่าให้กับบริการที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up