Event : เที่ยวงานฝาง เมืองพืชผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ดี คุณภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จ.เชียงใหม่ (6-12 มิ.ย 66)

กูพาไปชวน… เที่ยวงานฝาง เมืองพืชผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ดี คุณภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งานนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับสินค้าสัญจร มหกรรมอาหารอร่อย ชม ชิม ช็อป แล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน : ๖ ∽ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
สถานที่จัดงาน : ณ อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ