Event : วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีและวัดต้นโพธิ์ ชวนร่วมงาน สืบสานงานบุญประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖ จ.ปราจีนบุรี (28 เม.ย – 7 พ.ค 66)

กูพาไปแอบบอก… วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ และ วัดต้นโพธิ์ ชวนร่วมงาน สืบสานงานบุญประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดต้นโพธิ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พบกับสินค้าสัญจร มหกรรมอาหารอร่อย ชม ชิม ช็อป สวนสนุกครบครัน แล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน : ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ∽ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน : ณ วัดต้นโพธิ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ