Event : “บวงสรวงเทวรูปพระนารายณ์” งานใหญ่งานดังของตะกั่วป่า จ.พังงา (27 มี.ค – 5 เม.ย 66)


กูพาไปชวนเที่ยว… งานบวงสรวงเทวรูปพระนารายณ์และบริวาร ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่อุทยานพระนารายณ์ อำเภอตะกั่วป่า มีการทำบวงสรวงเทวรูปพระนารายณ์และองค์บริวาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมของนักเรียน พบกับสินค้าสัญจร มหกรรมอาหารอร่อย ชม ชิม ช็อป สวนสนุกครบครัน แล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ ๒๗ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๖
สถานที่การจัดงาน ณ บริเวณสนามหน้าอำเภอ สวนพระนารายณ์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ